Articles

НДЦ «Мегаполіс»

Основною метою діяльності Центру є підвищення науково-технічного рівня студентів, викладачів і співробітників сфери комунального господарства міста, ознайомлення і навчання новітнім науково-технічним розробкам, що забезпечують оптимальність життєдіяльності м. Харкова.

           Основні напрями діяльності:

- Розробка і проведення єдиної навчально-методичної та науково-технічної політики в галузі міського господарства з урахуванням досвіду міжнародного співробітництва, у тому числі між містами-побратимами в технічній сфері;
- Координація наукових досліджень і розробок в галузі нових інформаційних і ресурсозберігаючих технологій; створення, тиражування і поширення програмних засобів навчального і виробничого призначення, у тому числі і для перепідготовки кадрів в галузі житлово-комунального господарства;
- Розробка і випуск засобів навчально-методичного і програмного забезпечення нових інформаційних технологій, що сприяють оптимізації життєдіяльності міста;
- Організація освоєння і застосування нових програмних і технічних засобів інформаційних технологій в утворенні, накопиченні і систематизації загального і тематичного прикладного програмного забезпечення;
- Створення фонду з навчально-методичного і програмного забезпечення геоінформаційних технологій у сфері міського господарства, а також передача в установленому порядку інформації зацікавленим підприємствам і службам міста;
- Проведення експертизи розроблених програмних засобів для навчального і виробничого використання в галузі комунального господарства і управління містом;
- Аналіз передового вітчизняного і світового досвіду розробок і використання геоінформаційних технологій в управлінні містом;
- Цільова підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів викладачів ВНЗ в галузі нових інформаційних технологій, методик і систем для ефективного управління міським господарством;
- Організація і проведення учбово-практичних занять, наукових семінарів, виставок, конференцій, презентацій, у тому числі міжнародних.