Articles

Рада молодих вчених

Рада молодих вчених (РМВ) створена 27 березня 2012 року з метою об'єднання наукової молоді Академії, всебічного сприяння молоді у науковій діяльності, сприяння реалізації молодіжних наукових ініціатив, захисту й реалізації інтересів, прав молодих учених у соціально-професійній сфері, а також сприяння їх соціально-професійному росту, збереження та розвитку її інтелектуального потенціалу, реалізації професійних, творчих та інших інтересів молодих вчених, залучення їх до розв'язання важливих проблем соціально-економічного розвитку України та Харківського регіону.

РМВ є постійно діючим громадським органом при науково-дослідному секторі ХНАМГ.

Молодий вчений, який бажає вступити до РМВ повинен заповнити та подати відповідальним членам РМВ заяву, за затвердженою формою, на ім'я голови РМВ. За відсутності наукового ступеня молодий вчений додає до заяви рекомендацію наукового керівника або члена РМВ. Розгляд заяв та затвердження кандидатур на вступ до РМВ відбувається на засіданні Правління. Про вихід зі складу РМВ молодий вчений повідомляє керівника РМВ заявою у довільній формі.

          Правління Ради:

  1. Мущинська Наталя Юріївна, к.е.н., доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві – Голова РМВ.
  2. Рославцев Дмитро Миколайович, к.т.н., доцент кафедри транспортних систем і логістики – заступник голови РМВ.
  3. Бурак Олена Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри міської і регіональної економіки.
  4. Рапіна Костянтин Олексійович, к.т.н., старший викладач кафедри Будівельних конструкцій.
  5. Тугай Дмитро Васильович, к.т.н., доцент кафедри теоретичної та загальної електротехніки.
  6. Шевченко Тамара Олександрівна, к.т.н., старший викладач кафедри водопостачання, водовідведення і очищення вод.

План роботи РМВ на 2012 р.

Положение СМУ

Склад ради молодих вчених