Х Харківський регіональний конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук

Увага, конкурс!

Запрошуємо викладачів кафедр і студентів Університету взяти участь у Х Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2016 р.

З питань оформлення та відправки конкурсних робіт звертатись до науково-дослідної частини університету

кімн. 359., тел. внутрішній 24-28, міський 707-32-28.

Конкурсні матеріали приймаються до 23 лютого 2016 р.

Положення про конкурс

Вимоги до оформлення робіт

IХ Регіональний конкурс студентських наукових робіт

Увага, конкурс!

Запрошуємо викладачів кафедр і студентів Університету взяти участь у ІХ Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2015 р.

 З питань оформлення та відправки конкурсних робіт звертатись до науково-дослідного сектору університету

кімн. 359., тел. внутрішній 24-28, міський 707-32-28.

 Конкурсні матеріали приймаються до 25 лютого 2015 р.

Положення про конкурс

Вимоги до оформлення робіт

Співпраця з галузевими міністерствами

Університет плідно співпрацює з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Інститутом фізики напівровідників ім. В.Є. Лошкарьова НАГ України та постійно приймає участь у їх тендерних торгах.

На сьогодні Університет виграв три тендери:

- Проведення дослідження та підготовка пропозицій щодо врегулювання діяльності управителів спільного майна багатоквартирних будинків, керівник Новікова М.М.;

- Проведення дослідження та підготовка пропозицій щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері житлово-комунальних послуг, пропозиції щодо внесення змін до чинних нормативно-правових актів щодо уніфікації термінології, визначення видів діяльності, суб'єктів, що їх провадять, а також видів товарів та послуг, що виробляються та надаються такими суб'єктами на ринку житлово-комунальних послуг; визначення класифікації житлово-комунальних послуг; створення умов для переходу потенційно конкурентних ринків до конкурентних, керівник Димченко О.В.;

- Розроблення методу та створення засобу вимірювання циркадних характеристик джерел світла, керівник Назаренко Л.А.

Головна_

Науково-дослідна робота в ХНУМГ ім. О.М.Бекетова здійснюється на 40 кафедрах і координується науково-дослідною частиною. За роки існування, в Університеті був створений найбільший в Україні наукових потенціал в галузі міського господарства. Творча діяльність колективу наших учених спрямована на розробку сучасних методів проектування, будівництва і реконструкції будівель і споруд, створення ефективних будівельних конструкцій і матеріалів, поліпшення роботи комунальних підприємств, захист довкілля, очищення природних і стічних вод, вирішення питань розвитку міського транспорту. В Університеті працюють 74 докторів наук, професорів, 350 кандидатів наук, доцентів, 11 лауреатів Державної премії України, 24 академіка галузевих академій, 25 членів-кореспондентів академій наук України, понад 40 працівників мають почесні звання, успішно працюють 9 наукових шкіл, Науковий Парк «Наукоград-Харків», Лабораторія-центр високих технологій та інформаційних систем в міському господарстві (Мегаполіс), «Центр енергоефективних технологій», Освітньо-виробничий центр «Сучасні технології в енергетиці», Центр регіонального розвитку, функціонують науково-дослідні лабораторії. Такий рівень наукового потенціалу дозволяє успішно виконувати роботи з фундаментальних і прикладних досліджень.

Результати досліджень реалізуються у формі наукових публікацій, підручників і навчальних посібників, патентів на винаходи і корисні моделі, методичних розробок, висновків, рекомендацій для підприємств, організацій, органів державного управління. Тільки за останній рік опубліковано 40 монографій, 7 підручники, 37 навчальних посібників, більше 700 наукових статей, отримано 23 патенти України.

Також треба відмітити успіхи у видавничій діяльності. Починаючи з 1992 року Університетом видається збірка наукових праць «Комунальне господарство міст», який входить до переліку наукових видань ДАК України по архітектурі, технічним і економічним наукам. Щорічно видається 6 збірок. У 2003 році побачив світло перший номер міжнародного журналу «Світлотехніка і електроенергетика» який також входить до переліку наукових видань ДАК.

Значна увага приділяється підготовці науково-педагогічних кадрів, яка здійснюється через аспірантуру. В Університеті функціонує докторантура і аспірантура по п'яти спеціальностях, працюють три спеціалізовані учені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Головні зусилля учених Університету спрямовані на вирішення актуальних проблем житлово-комунального господарства сучасного розвитку України.

Широко відомі в Україні і за її межами наукові школи Університету з інженерної екології водних об'єктів урбанізованих територій, нових типів конструкції житлових і громадських будівель, фізичних методах водопідготовки, економіки і менеджменту, фінансовій безпеці, бухгалтерському обліку і аудиту.

Інформація щодо виконання госпдоговірних тем

Розпорядження № 14 від 01.03.2017 р.

Порядок документального супроводження  процесу виконання госдоговірних тем

 Документи для виконання госпдоговірних тем:

№ 1 - Договір

№ 2 - Календарний план робіт

№ 3 - Протокол угоди про договірну ціну

№ 4 - Технічне завдання

№ 5 - Калькуляція

№ 6 - Додаткова угода

№ 7 - Скорегований календарний план робіт

№ 8 - Інформаційний лист

№ 9 - Інформаційна довідка для стат. звітності

№ 10 - Акт здачі-приймання робіт

№ 11 - Технічна інформація

№ 12 - Список виконавців

№ 13 - Договір на виконання НДР

№ 14 - Договір на виконання проектних робіт

№ 15 - Акт приймайння-здачі робіт виконавця НДДКР

№ 16 - Акт приймання, здачі робіт підрядника

№ 17 - Технічне завдання для виконання НДР

№ 18 - Завдання на проектування

№ 19 - Звіт виконавця

№ 20 - Звіт підрядника

№ 21 - Акт впровадження НДР в учбовий процес

Contacts

Науково-дослідна частина

Телефон НДЧ: +38(057) 707-33-60, +38 (057) 707-32-28, +38 (057) 707-31-58
Факс: (8-057) 706-15-54 
Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Проректор з наукової роботи - Сухонос Марія Костянтинівна

Начальник науково-дослідної частини - Старостіна Альона Юріївна

Начальник відділу організації дербюджетних та госпдоговірних робіт НДЧ - Гетало Наталія Станіславівна

В.о. начальника відділу з організациії і проведення студентських олімпіад, конкурсів різного спрямування та рівня - Герасименко Олена Анатоліївна


Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів

Телефон: +38 (057) 707 31 55

Факс: (8-057) 706 15 54

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Начальник відділу аспірантури і докторантури - Авершина Анна Едуардівна

Наукові напрямки

Fundamental research:   

  • Mechanics (dynamics, durability and reliability of machines, components and structures in construction, transport and power engineering).
  • Power (development of modern energy-saving technologies).
  • Forecasting and modeling of economic, technological innovation and socio-demographic processes (development of mathematical methods and systems modeling of objects and processes, sustainable socio-economic development of passenger transport system in cities).
Applied research:
  • Optimizing the management of urban development in the current economic conditions.
  • Information and computer technology for the rational exploitation and urban management.
  • Improving design solutions creating innovative building designs and materials, development and energy-saving technologies that ensure efficiency of construction and modernization of buildings.
  • Studies of Environmental Engineering urbanized areas.
  • Organization of Operation and maintenance of rolling stock and power supply systems of city transport.
  • Development and implementation of hardware power and lighting cities that increase their operational reliability.
  • Resettlement, prediction and control of urban development, optimization of engineering infrastructure of settlements.