Головна_

Науково-дослідна робота в ХНУМГ ім. О.М.Бекетова здійснюється на 40 кафедрах і координується науково-дослідною частиною. За роки існування, в Університеті був створений найбільший в Україні наукових потенціал в галузі міського господарства. Творча діяльність колективу наших учених спрямована на розробку сучасних методів проектування, будівництва і реконструкції будівель і споруд, створення ефективних будівельних конструкцій і матеріалів, поліпшення роботи комунальних підприємств, захист довкілля, очищення природних і стічних вод, вирішення питань розвитку міського транспорту. В Університеті працюють 74 докторів наук, професорів, 350 кандидатів наук, доцентів, 11 лауреатів Державної премії України, 24 академіка галузевих академій, 25 членів-кореспондентів академій наук України, понад 40 працівників мають почесні звання, успішно працюють 9 наукових шкіл, Науковий Парк «Наукоград-Харків», Лабораторія-центр високих технологій та інформаційних систем в міському господарстві (Мегаполіс), «Центр енергоефективних технологій», Освітньо-виробничий центр «Сучасні технології в енергетиці», Центр регіонального розвитку, функціонують науково-дослідні лабораторії. Такий рівень наукового потенціалу дозволяє успішно виконувати роботи з фундаментальних і прикладних досліджень.

Результати досліджень реалізуються у формі наукових публікацій, підручників і навчальних посібників, патентів на винаходи і корисні моделі, методичних розробок, висновків, рекомендацій для підприємств, організацій, органів державного управління. Тільки за останній рік опубліковано 40 монографій, 7 підручники, 37 навчальних посібників, більше 700 наукових статей, отримано 23 патенти України.

Також треба відмітити успіхи у видавничій діяльності. Починаючи з 1992 року Університетом видається збірка наукових праць «Комунальне господарство міст», який входить до переліку наукових видань ДАК України по архітектурі, технічним і економічним наукам. Щорічно видається 6 збірок. У 2003 році побачив світло перший номер міжнародного журналу «Світлотехніка і електроенергетика» який також входить до переліку наукових видань ДАК.

Значна увага приділяється підготовці науково-педагогічних кадрів, яка здійснюється через аспірантуру. В Університеті функціонує докторантура і аспірантура по п'яти спеціальностях, працюють три спеціалізовані учені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Головні зусилля учених Університету спрямовані на вирішення актуальних проблем житлово-комунального господарства сучасного розвитку України.

Широко відомі в Україні і за її межами наукові школи Університету з інженерної екології водних об'єктів урбанізованих територій, нових типів конструкції житлових і громадських будівель, фізичних методах водопідготовки, економіки і менеджменту, фінансовій безпеці, бухгалтерському обліку і аудиту.